nani
  • -1
  • -1

ၵၢင်ၼႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်လီတီႈသုတ်းပုၼ်ႈတႃႇႁူတ်းၼမ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၼႆၶႃႈ။

sailuu
  • -2
  • -2

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

sailuu
  • -2
  • -2

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁူႉသပ်းလႅင်းပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၽွင်ႈၶႃႈ ပိုင်ႈဢိင်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။

Noer Nova
  • 2
  • 2

ပေႃးတႆး 1 ၵေႃႉ ထူပ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ မၢၼ်ႈၶဝ်တေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ သေ တႆးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်း ? ပေႃးတႆး 5 ၵေႃႉ ထူပ်းမၢၼ်ႈ 1 ၵေႃႉ တႆးၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ တႆးၶႅၼ်ႇၶႃႈႁႃႉ မၢၼ်ႈၶႅၼ်ႇၶႃႈႁႃႉ 😂

ယုမ်ႉဝႆႉ
  • 2
  • 2

ၽႂ်မီးလွၵ်းလၢႆးသူၼ်းတုမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလ​ႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းယူႇသဝ်းယႂ်ႇသုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး သူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းလႄႈ သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ ( ပိူင်တႅၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၶ​ႄႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သုၼ်တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတ​ေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ပ​ေႃးသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈလၢတ်ႈပၼ်လွၵ်းလၢႆတိုၵ်းသူၼ်းၸုင်ၸၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တွပ်ႇပၼ်လၢႆးမၼ်းၼမ်ၼမ် ယိုင်ႈၼမ်ယိုင်ႈလီၶႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ